13
06
2023

Poděkovaní na závěr

Jan Drábek

Na závěr bychom rádi poděkovali těm, kteří přispěli ke zdárnému průběhu závodu.
Obrovské poděkování patří Aleši Caesarovi a jeho Statku Caesar, majiteli pozemků, na kterém se nacházelo krásné a přehledné shromaždiště.
Neméně velké poděkování si zaslouží obci Neslovice za vytvoření skvělého místa pro občerstvení pro závodníky. Doufám, že jste si také pochutnali na výtečné kopečkové zmrzlině!
Dále patří velký dík majitelům lesů, Lesům ČR, společnosti MADREV s.r.o., obci Neslovice a mnohým malým majitelům.
Další díky patří všem sponzorům, kteří přispěli ať už cenami nebo finančně - Jihomoravskému kraji a společnostem BMT Medical Technology s.r.o., Penam a.s. a Grandhotel Brno.
Také si ceníme záštity nad závodem od hejtmana našeho kraje Jana Grolicha.
A na závěr patří obrovské poděkování všem pořadatelům, kteří přiložili ruku k dílu, protože bez dobrovolníků by tento závod nebylo možné uspořádat.

Děkuji
Pavel Ptáček, ředitel závodu
Pavel